Kazanımlar

  1. İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve bu gereksinimleri karşılayabilmek.
  2. Sosyal veri analizi yapabilmek ve veri türüne bağlı uygun analiz yöntem ve tekniklerini seçip yürütebilmek.
  3. Edebiyat kuramları ışığında kendi kültürünü de daha iyi tanıyan, kültürlü, uluslararası düzeyde bilgili bireyler yetiştirmek.
  4. Hem yazılı hem sözlü olarak etkili İngilizce iletişim becerilerine sahip olmak.
  5. Analitik, eleştirel ve iletişimsel dil becerilerine sahip olmak.
  6. Sosyal hakların evrenselliği, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.
  7. İngiliz Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.
  8. Metinleri toplumsal, tarihsel ve kültürel bağlamlarında değerlendirebilmek.
  9. Edebi metinlerin ortaya çıktığı dönemlere ilişkin toplumsal, tarihsel ve kültürel bağlamları öğrenmek.
  10. İngiliz Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili temel kavram ve kuralları özümseme, tartışma ve bu bilgileri alanında uygulayacak veya sorgulayacak düzeyde bilgiye sahip olmak