Öğretim Programı

Öğretim Programı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Programı
Öğretim Programı

 

 

 

Birinci Yarıyıl

Ders Kodu

Dersin Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

EAP101

English for Academic Purposes I

Z

2

0

2

3

TUR101

Türk Dili I

Z

2

0

2

2

ELIT101

Survey of English Literature I

Z

3

0

3

6

ELIT103

Literary Textual Studies I

Z

3

0

3

6

ELIT105

Western Culture and Civilizations I

Z

3

0

3

5

ELIT107

Listening/ Speaking Skills I

Z

2

0

2

2

ELIT109

Literary Context I

Z

3

0

3

4

ELIT111

Advanced English Grammar

Z

2

0

2

2

Toplam

 

 

 

20

30

 

İkinci Yarıyıl

Ders Kodu

Dersin Adı

 

T

U

K

AKTS

EAP102

English for Academic Purposes II

Z

2

0

2

3

TUR102

Türk Dili II

Z

2

0

2

2

ELIT102

Survey of English Literature II

Z

3

0

3

6

ELIT104

Literary Textual Studies II

Z

3

0

3

6

ELIT106

Western Culture and Civilizations II

Z

3

0

3

5

ELIT108

Listening/ Speaking Skills II

Z

2

0

2

2

ELIT110

Literary Context II

Z

3

0

3

4

ELIT112

Introduction to Information Technologies

Z

2

0

2

2

Toplam

 

 

 

20

30

 

Üçüncü Yarıyıl

Ders Kodu

Dersin Adı

 

T

U

K

AKTS

AIIT201

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Z

2

0

2

3

ELIT201

Survey of American Literature I

Z

3

0

3

6

ELIT203

16th and 17th Century English Literature

Z

3

0

3

5

ELIT205

Selected Topics in Mythology

Z

2

0

2

3

ELIT207

Poetry and Poetics

Z

3

0

3

4

 

Area Elective Course

S

3

0

3

5

 

Free Elective Course

S

3

0

3

4

Toplam

 

 

 

19

30

 

Dördüncü Yarıyıl

Ders Kodu

Dersin Adı

 

T

U

K

AKTS

AIIT202

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Z

2

0

2

3

ELIT202

Survey of American Literature II

Z

3

0

3

6

ELIT204

18th Century English Literature

Z

3

0

3

5

ELIT206

Fiction and Narrative

Z

2

0

2

3

ELIT208

Short Story in English

Z

3

0

3

4

 

Area Elective Course

S

3

0

3

5

 

Free Elective Course

S

3

0

3

4

Toplam

 

 

 

19

30

 

Beşinci Yarıyıl

Ders Kodu

Dersin Adı

 

T

U

K

AKTS

ELIT301

Literary Text Translation

Z

2

0

2

3

ELIT303

19th Century English Poetry

Z

3

0

3

6

ELIT305

Shakespeare

Z

4

0

4

6

 

Area Elective Course

S

3

0

3

5

 

Area Elective Course

S

3

0

3

5

 

Free Elective Course

S

3

0

3

5

Toplam

 

 

 

18

30

 

Altıncı Yarıyıl

Ders Kodu

Dersin Adı

 

T

U

K

AKTS

ELIT302

Oral Expression Discussion and Presentation

Z

2

0

2

3

ELIT304

Modern Poetry in English

Z

3

0

3

6

ELIT306

Comparative Literature

Z

3

0

3

6

 

Area Elective Course

S

3

0

3

5

 

Area Elective Course

S

3

0

3

5

 

Free Elective Course

S

3

0

3

5

Toplam

 

 

 

17

30

 

Yedinci Yarıyıl

Ders Kodu

Dersin Adı

 

T

U

K

AKTS

ELIT401

Special Topics I (Gender Theory and Sample Texts)

Z

3

0

3

6

ELIT403

Studet Development Seminar

Z

2

0

2

2

ELIT405

Popular Culture and Literature

Z

3

0

3

6

ELIT407

Science Fiction as a Genre

Z

3

0

3

6

 

Area Elective Course

S

3

0

3

5

 

Area Elective Course

S

3

0

3

5

Toplam

 

 

 

17

30

 

Sekizinci Yarıyıl

Ders Kodu

Dersin Adı

 

T

U

K

AKTS

ELIT402

Special Topics II (Post-colonial Theory & Literature)

Z

3

0

3

6

ELIT404

Graduation Project

Z

3

4

5

10

ELIT406

Film Studies

Z

3

0

3

4

 

Area Elective Course

S

3

0

3

5

 

Area Elective Course

S

3

0

3

5

Toplam

 

 

 

17

30

               

 

ALAN SEÇMELİ DERSLER

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

ELIT221

Genre Fundamentals: Drama

3

0

3

5

ELIT222

Modern Drama in English

3

0

3

5

ELIT327

The Rise of the English Novel

3

0

3

5

ELIT328

Victorian Novel

3

0

3

5

ELIT329

Introduction to Literary Criticism

3

0

3

5

ELIT330

Contemporary Literary Criticism

3

0

3

5

ELIT429

Contemporary Fiction in English

3

0

3

5

ELIT431

Gothic Genre

3

0

3

5

ELIT428

Postmodern Novel in English

3

0

3

5

ELIT430

Literature and Cinema

3

0

3

5

ELIT433

Fairy Tales and Fantasies

3

0

3

5

ELIT223

Poetics of African Literature

3

0

3

5

ELIT331

Writing as a Cultural Act

3

0

3

5

LING321

Phonetics & Phonology

3

0

3

5

LING322

Morphology

3

0

3

5

LING324

Semantics & Pragmatics

3

0

3

5

LING325

Sociolinguistics

3

0

3

5

LING421

Syntax

3

0

3

5

LING422

Language, Society and Culture

3

0

3

5

LING423

Discourse Analysis

3

0

3

5

LIT321

Sound & Sense

3

0

3

5

 

* Serbest Seçmeli dersler aşağıdaki listede yer alan derslerden alınabilir.

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

HUM 220

Çağdaş Dünya Edebiyatı 

3

0

0

5

TRE 222

Yaratıcı Metin Çevirisi 

3

0

0

5

TRE 327

Edebiyat Çevirisi 

3

0

0

5

HUM 321

Çağdaş Dünya Tiyatrosu

3

0

0

5

ELT322

İngilizce Sözcük Bilgisi Öğretimi

2

0

2

4

ELT324

Kitle İletişiminde İngilizce

2

0

2

4

ELT422

Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi

2

0

2

4

ELT423

Sosyodilbilim ve Dil Öğretimi

2

0

2

4

ELT424

Tümleşik Dil Becerilerinin Öğretimi

2

0

2

4

 

T: Teori          U: Uygulama              K: Kredi         AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

*Her bir yarıyıl için ayrı ayrı doldurulacaktır.


 

KREDİ

AKTS

Toplam kredi 

147

240

Zorunlu dersler

105

172

Zorunlu dersler yüzdesi

%72

%72

Seçmeli dersler 

42

68

Seçmeli dersler yüzdesi

%28

%28

Toplam ders sayısı

53

 

Zorunlu ders sayısı

39

%73

Alan Seçmeli ders sayısı

10

 

Serbest Seçmeli ders sayısı

4

 

Toplam Seçmeli ders sayısı

14

%27