Misyon ve Vizyonumuz

Misyon

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerine batı kültürü ve disiplinler arası etkileşimin temeli olan İngilizce dili ve İngiliz edebiyatı alanlarında yetkinlik, yaratıcılık, akademik çalışma ve araştırma becerisi kazandırılmasını ve bu yetkinliklerin iş hayatında verimli kullanımını öğretmeyi hedeflemektedir.

Vizyon

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak vizyonumuz, ulusal ve uluslararası, özel veya kamusal kurumlarda görev alabilecek, araştırmacı ve yaratıcı kimlik sahibi, eleştirel düşünebilen, edebiyat alanına hakim, genel kültür seviyesi yüksek, İngilizce yazılı ve sözlü iletişimde üst düzey yetkinlik sahibi bireyler yetiştirmektir.